Vertel & Deel

Vertel & Deel

Waarom permanent leren en ontwikkelen in de zorg zo actueel is

Loek FM Nieuwenhuis, lector beroepspedagogiek aan HAN

Professionals in elk domein, dus ook de zorg, worden geconfronteerd met snelle wijzigingen in werk en werkzaamheden, aldus Loek Nieuwenhuis. Ontwikkelingen zijn niet alleen het gevolg van technologische vooruitgang, maar ook de politieke en sociale omstandigheden veranderen voortdurend. Globalisering, internationale turbulentie en demografische ontwikkelingen: al die bewegingen hebben invloed op het werk van zorgprofessionals.  

De populatie van cliënten verandert: burgers worden ouder en blijven langer gezond, maar als ze zorgbehoevend worden, dan zijn de klachten vaker complex. Door vrijwillige of gedwongen immigratie verandert ook de culturele achtergrond van cliënten: zorgprofessionals moeten rekening kunnen houden met grotere verschillen in culturele en religieuze achtergronden.

Lees meer: Waarom permanent leren en ontwikkelen in de zorg zo actueel is

Ga samen ontdekken wat je nodig hebt

Thom Rutten, Manager bij Fontys Paramedische Hogeschool en mede-oprichter van Springlab.nl

Thom Rutten hield tijdens de netwerkbijeenkomst een inspirerend verhaal over de maatschappelijke relevantie van Evolva. Reden voor een diepgaandere kennismaking.

Zelfsturing

Zelfsturing is volgens Thom het antwoord op de vraag ‘hoe kunnen organisaties op elk moment adequaat inspelen op de snel veranderende wereld?’: “Dit lukt alleen als iedereen meedoet. Vroeger volstond het als enkel de directeur nadacht over de toekomst en om de vijf jaar met een strategisch plan kwam. Tegenwoordig accepteren we dat niet meer. Iedereen wil kunnen meedoen en we willen sneller kunnen inspelen op de veranderingen. Zo kom je ertoe om organisaties meer vanuit het principe van zelfsturing in te richten.”

Lees meer: Ga samen ontdekken wat je nodig hebt

Karien Cloostermans: “Ik gun iedereen een zachte weg om tot groei en bloei te komen”

Karin_Cloostermans

Karien neemt ons mee in haar persoonlijke verhaal.

Openhartig vertelt ze over de jaren dat ze als verpleegkundige werkte: gedreven tot op het bot ervoer ze dat de dagelijkse realiteit niet altijd strookte met haar hooggespannen verwachtingen. Ze leerde de negatieve kant van groepsprocessen kennen, ervoer de keerzijde van de overlegcultuur waar eigenbelang hoger in het vaandel stond dan het belang van de patiënt. Het team en de samenwerking leed onder onduidelijke communicatie, mopperen, roddelen en informele leiders.

Lees meer: Karien Cloostermans: “Ik gun iedereen een zachte weg om tot groei en bloei te komen”

Rob Jacobs: “De ware waarde van waarden”

rob_jacobs

Rob Jacobs komt, zoals hij zelf zegt, uit de financiële hoek. Als registeraccountant en registercontroller ging het altijd om geld: wat kost het, wat levert het op? Maar waardebepaling van een onderneming of organisatie zit in de 21e eeuw ietsje anders in elkaar. In 1975 werd de beurswaarde van een onderneming voor 83% bepaald door de resultaten van het financieel jaarverslag. Anno 2015 is dat nog maar 16%!

 

Lees meer: Rob Jacobs: “De ware waarde van waarden”

Wilfred Rubens: “Leertechnologie bij werkplekleren is onmisbaar!”

Wilfred rubens

Wilfred is zelfstandig en onafhankelijk adviseur ICT en leren, auteur en al dertien jaar edublogger. Onder leertechnologie verstaat hij: internet-technologieën die speciaal ontwikkeld zijn voor leren (zoals digitale leeromgevingen) of internet-technologieën die niet speciaal voor leren zijn gedoeld maar wel voor leren op de werkplek kunnen worden gebruikt.

Lees meer: Wilfred Rubens: “Leertechnologie bij werkplekleren is onmisbaar!”

Peter Sloep: “De grootste valkuil is denken dat werkplekleren hetzelfde is als gewoon leren maar dan op de werkplek.”

peter sloep

Peter had de ondankbare taak hekkensluiter te zijn. Omdat elk verhaal net iets langer werd dan gepland, moest Peter zijn verhaal sterk inkorten. Maar de emeritus-hoogleraar onderwijsontwerpen gaf wel een boodschap mee: “De grootste valkuil is: denken dat werkplekleren hetzelfde is als gewoon leren maar dan op de werkplek.”

Lees meer: Peter Sloep: “De grootste valkuil is denken dat werkplekleren hetzelfde is als gewoon leren maar...

Joseph Kessels : Je kunt niet slim zijn tegen je zin

De emeritus hoogleraar is een van de leden van ons expertenteam. Hij luisterde naar de voorgaande presentaties en ontdekte een rode draad: je kunt niet slim zijn tegen je zin. De wetenschapper legde uit dat door het traditionele systeem veel mensen een aversie hebben gekregen tegen leren. Kennisontwikkeling vereist zaken als nieuwsgierigheid, passie, vertrouwen, geloof in eigen kunnen, betekenisvol werk en dergelijke. Maar hoeveel mensen worstelen daarentegen niet met prestatieafspraken, administratieve regels, kwaliteitscontroles, accreditaties en toetsen enzovoort. De grote vraag is dan ook: wat brengt iemand desondanks in beweging? Dat blijken de volgende drie (vier) voorwaarden te zijn:

Lees meer: Joseph Kessels : Je kunt niet slim zijn tegen je zin

Loek Boumans over Catharsis en de kracht van verbinden en verantwoordelijkheid nemen

Loek Boumans

Na een bedrijfs- of verkeersongeval, staat je hele leven ineens op zijn kop. Niets is meer zoals het was. Je hebt klachten, beperkingen en problemen. Je levert in één klap een groot deel van je zelfstandigheid in en word je geconfronteerd met een wereld waarvan je niet eens wist dat die bestond... Een wereld van deskundigen, hulpverleners en specialisten, die allemaal hun uiterste best doen om je te helpen...

Lees meer: Loek Boumans over Catharsis en de kracht van verbinden en verantwoordelijkheid nemen

Jan Fasen over Agora en anders leren

jan fasenEen paar jaar geleden: een paar ontevreden mensen uit het onderwijs komen bij bij elkaar. Je bent met elkaar eens dat het goed mis is met het Nederlandse onderwijs. Zowel leerlingen als docenten haken massaal af. Je schrijft samen op een flipover alles op wat typisch is voor het onderwijssysteem. Dat blad papier scheur je af en gooi je weg. Zó moet het dus niet, laten we opnieuw beginnen. Zo is Agora ontstaan: zonder klaslokalen, roosters, toetsen, cito enzovoort. De basisideeën werden vervat in een boekje. Zeven docenten (selectiecriteria: boekje met bevlogenheid vertalen, moet gek zijn op persoonlijke ontwikkeling en moet aardig zijn want dat werkt zoveel plezieriger samen) kregen een jaar lang de uitdaging van hun leven: máák er iets van.

Lees meer: Jan Fasen over Agora en anders leren

Log in