Vertel & Deel

Thom Rutten, Manager bij Fontys Paramedische Hogeschool en mede-oprichter van Springlab.nl

Thom Rutten

Thom Rutten hield tijdens de netwerkbijeenkomst een inspirerend verhaal over de maatschappelijke relevantie van Evolva. Reden voor een diepgaandere kennismaking.

Zelfsturing

Zelfsturing is volgens Thom het antwoord op de vraag ‘hoe kunnen organisaties op elk moment adequaat inspelen op de snel veranderende wereld?’: “Dit lukt alleen als iedereen meedoet. Vroeger volstond het als enkel de directeur nadacht over de toekomst en om de vijf jaar met een strategisch plan kwam. Tegenwoordig accepteren we dat niet meer. Iedereen wil kunnen meedoen en we willen sneller kunnen inspelen op de veranderingen. Zo kom je ertoe om organisaties meer vanuit het principe van zelfsturing in te richten.”

Thom heeft een natuurwetenschappelijke achtergrond en studeerde af op de sociale en gedragskundige kant van milieuvraagstukken. Via VWS (sport en bewegen) en Kenniscentrum Sport is hij bij Fontys terecht gekomen. Hij participeert sindsdien in het operationaliseren van het concept zelfsturing binnen Fontys.

Dialoog & co-creatie

Binnen Fontys Paramedische Hogeschool, werken ze nu al anderhalf jaar volgens het concept van zelfsturing. Docenten, studenten en werkveld vormen leergemeenschappen die gezamenlijk het onderwijsprogramma in en samen met de beroepspraktijk opzetten. Het management ondersteunt hierbij. Twee basisprincipes staan daarbij centraal: de dialoog en de co-creatie. Ter vergelijking: in het klassiek onderwijs ging men uit van monoloog (door de docent) en een vastomlijnd onderwijsprogramma. Zowel op school als in de diverse werkomgevingen zijn al heel veel positieve projecten en ervaringen met dit concept. Binnen Fontys heeft men het concept verder omarmd zodat nu steeds meer Fontys-instituten op de een of andere manier met zelfsturing aan de slag zijn. Om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen, focust het paramedisch onderwijs op drie uitdagingen: ontwikkeling, validatie en acceptatie van de technologische ontwikkelingen, zelfsturing van patiënt en medewerkers, en interprofessioneel samenwerken.

Thom’s rol bij Springlab

“Technologische uitvindingen hebben ons als samenleving heel veel welvaart en ontwikkeling gebracht maar hadden als nadeel dat het bewegen uit ons dagelijks leven en ons onderwijs werd weggehaald. We zijn vrijwel alle activiteiten zittend gaan uitvoeren. Springlab probeert met technische innovaties dagelijks bewegen weer leuk te maken. We ontwikkelden al onder ander de Tovertafel voor mensen met dementie, een interactieve buitengame voor klimparken en een groenlicht’-adviseur’ voor fietsers (fietsflo.nl). Nu proberen we door allerhande projecten, met gebruik van technologie, beweging terug te brengen in het onderwijs. We gaan bewegend leren weer een plek te geven in de klassieke lesopzet.”  

Vertrouwen & ondersteunen

Thom: “Kiezen voor zelfsturing houdt in dat er niet één goede manier van organiseren, uitvoeren of managen is. De kunst van de zelfsturing ligt erin dat managers (en docenten) hun medewerkers (en studenten) vertrouwen en ondersteunen bij het proces van zelfregie. Samen leer je hoe je tot de beste oplossingen kunt komen. Dat is een zoektocht naar goede ondersteuningsprincipes.”

Niet kopiëren

Bij Evolva doen we dat precies zo. In dialoog met elkaar gaan we samen ontdekken wat nodig is om zelfsturing te kunnen organiseren en hoe professionals een heel leven lang kunnen blijven leren. Thom: “Natuurlijk, je kunt elkaar inspireren met goede voorbeelden, maar er is niet één goede manier. Ga dus vooral geen lijstjes en formats kopiëren. Bij Evolva zitten goede mensen aan tafel, met veel energie. Onderwijs- en beroepenvelden zijn goed vertegenwoordigd, er is geld, tijd en talent. Met deze ingrediënten moet je een heel eind kunnen komen.”

Samenwerken moet

Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de samenleving zie je veel initiatieven zoals Evolva opduiken. Dat geeft aan dat dit de juiste weg is. De maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan zijn te complex om alleen op te lossen. Thom ziet heel veel slaagkansen voor de toekomst.” Studenten willen graag meer leren in en van de praktijk. Docenten willen graag meer dialoog en co-creatie met het beroepenveld. En organisaties kiezen graag voor meer samenwerking omdat ze het alleen niet meer kunnen. Iedereen streeft hetzelfde doel na alleen niemand weet goed hoe. Bij Evolva zitten de juiste partijen om tafel om tot goede oplossingen te komen. De goede wil is er bij alle deelnemers. Het komt er vooral op aan hoe goed we samenwerken en met onderwijs en werkveld nieuwe antwoorden vinden. Dat samenwerken een noodzaak is, heeft men bij Evolva goed begrepen.”

Download de Powerpoint Presentatie

Log in