Blog

Evolva werkplekleren 3.0 als koploper in het Zorgpact.

Kopgroep Zorgpact van start met het Evolva werkplekleren 3.0 project als voorbeeld voor succesvolle innovatie. Het is daarmee een van de eerste zeven regionale voorbeeldprojecten van samenwerking tussen onderwijs, zorg en overheid. We zijn heel trots dat onze samenwerking in Evolva Werkplekleren 3.0 is benoemd als voorbeeldproject. We bleven niet zoals in deze cartoon bij de pakken neerzitten. Voor onze cliënten en medewerkers is het belangrijk om goed en duurzaam voorbereid te zijn op de toekomst. future of innovation managementOm de kwaliteit van zorg te kunnen blijven waarborgen, is innovatie nodig. Bij Evolva Werkplekleren 3.0 maken we gebruik van de nieuwste leertechnologie voor kennisdeling en teamleren in een virtuele omgeving. De kracht van de samenwerking zit in het feit dat het project van binnenuit de zorgorganisaties wordt geïnitieerd. Dat geeft veel betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden.

Lees meer...

Over educatief leiderschap en de kunst van het loslaten

De dagelijkse praktijk van werkplekleren 3.0 kent de nodige uitdagingen. Logisch, het is nieuw, het is anders, het vraagt om inspanning en alle betrokkenen moeten wennen. Een van die uitdagingen is de vraag: wat is je rol als leidinggevende bij werkplekleren 3.0? Het antwoord is helder: je bent facilitor voor het teamleren en verantwoordelijk voor c.q. aanspreekbaar op het leerklimaat van de werkplek. Niet meer, niet minder. Uitgangspunt nummer één van werkplekleren is immers dat het team leert van en met elkaar, zónder leidinggevende. Tot zover ons concept bij werkplekleren 3.0.

Lees meer...

Over informeel leren en hardnekkige gewoontes

Binnen het Evolva-project is ons gedachtegoed, of concept over informeel leren helder. We bedoelen dan: met elkaar leren over onderwerpen die, op dit moment relevant en actueel zijn in ons team. Bovendien zeggen we dan dat als we daar met elkaar onze kennis over delen, dat we dan als team (nog) betere prestaties kunnen leveren.

In de praktijk blijkt dat het best nog lastig is om die slag van het leren via het cursusbureau en de opleidingscatalogus (formeel leren) naar informeel leren op de werkplek te maken. Onze experts werkplekleren zijn bijzonder bekwaam om werkprocessen didactisch te vertalen naar leerprocessen. Maar ze moeten hiervoor dan wel de juiste input krijgen van het team: wat is actueel, wat is relevant, wat verdient in het team extra aandacht?

Lees meer...

De zorg verandert en SGL verandert mee. Nieuwe uitdagingen voor de toekomst

Momenteel vinden in de zorg in een sneltreintempo grote veranderingen plaats. De economische situatie dwingt ons er toe om de zorg- en dienstverlening in een rap tempo aan te passen, zodat deze in de toekomst ook nog betaalbaar blijft en voldoet aan de behoeften van de cliënten. Dit betekent wel dat we niet meer hetzelfde met minder geld moeten doen, maar dat we fundamenteel anders moeten gaan werken.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log in