Evolva Clinics

De academie op je eigen werkplek

De term Clinic is bekend uit de sport: onder leiding van een expert gericht werken aan het verbeteren van vaardigheden. Tijdens onze Evolva- Clinic maken we, onder leiding van onderwijsexperts, plaats voor diverse vormen van werkplekleren.  Interactie met de expert staat centraal, maar het resultaat ligt op het individuele resultaat van de deelnemers. Het is een vorm van leren in sociale interactie. Naast interesse voor het thema is een zekere basiskennis en attitude ten opzichte van werkplekleren vereist.

 In samenwerking tussen het beroepenveld en de onderwijsinstellingen gaan we na welke leercompetenties nodig zijn voor het leren op de werkplek. We analyseren diverse vormen van werkplekleren. Hoe wordt er geleerd op de werkplek? Welke rollen neemt een leercoach op bij werkplekleren? Hoe komt het dat de ene leidinggevende wel tot een attitude voor werkplekleren komt en de ander niet?
In de Clinic staat een specifieke inhoud of uitdaging centraal. De nadruk ligt op het leren implementeren van aspecten van werkplekleren, aangevuld met achtergrondinformatie. De kennisuitwisseling is gericht op het leren, verbeteren en toepassen. Uitwisseling tussen de deelnemers onderling is belangrijk en wordt gestimuleerd. 

We organiseren drie Evolva-clinics per jaar die in principe alle drie op zich zelf staan.

Wil je meer weten over deze actieve vorm van kennisdeling aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier.

Log in