Werkplekleren 3.0

Het project Evolva werkplekleren 3.0 is overall gebaseerd op de aanname dat innovaties in de zorg in belangrijke mate tot stand komen via sociale innovaties. Vandaar de nadruk op het bij elkaar brengen van teams en verschillende bedrijfstakken. Het gaat immers om de zorgsector, onderwijs – en kennisinstellingen en de techniek. In hun onderlinge contacten ontstaat de betekenisvolle dialoog die nodig is om te komen tot vernieuwing. 70-20-10 is daarbij een waardevol referentiekader.

Het 70-20-10-principe wordt al door veel organisaties in Nederland in hun professionaliserings-trajecten gehanteerd. Dit houdt in dat 70% van wat een persoon leert in de praktijk gebeurt, door bijvoorbeeld het opdoen van nieuwe ervaringen. Zonder uitleg begin je aan een opdracht en door het simpelweg ‘doen’ en het experimenteren leer je uiteindelijk wat je moet doen en hoe je dat moet doen. 20% van wat je leert komt voort uit de gesprekken met anderen, voornamelijk wanneer deze gevoerd worden met deskundigen. Iemand kan alleen op deze manier leren, wanneer dit gestimuleerd wordt door de docent of manager. Dit houdt in dat een lerende het vertrouwen moet krijgen om zelf te experimenteren en dat hij fouten mag maken. De laatste 10% van wat iemand moet leren kan wel op de traditionele manier, in de vorm van lessen, lezingen, cursussen of trainingen worden aangeboden. Uit onderzoek (o.a. DSM) blijkt dat het lastig is om het 70-20-10-principe in leertrajecten te hanteren, vooral omdat het moeilijk organiseerbaar en verankerbaar is. Het principe komt volledig tot zijn recht in de didactiek van het Model van Werkplekleren met leertechnologie, alhoewel de verhouding tussen 70, 20 en 10 niet helemaal gerealiseerd zal worden

Het zoveel mogelijk integreren van leren en werken betekent dat de lerende meer leert hetgeen een uitgangspunt is van het Model van Werkplekleren met leertechnologie.

Log in