Werkplekleren 3.0

Leren door te werken

Iedereen weet en ervaart dat je meer leert door te werken dan door het volgen van formele trainingen of cursussen. Door (ook) het informele leren te ondersteunen wordt het leren naar de werkplek gebracht.

Jay Cross heeft het informele leren op de agenda van organisaties geplaatst.

Al vele jaren pleit Jay Cross voor meer effectiviteit van leren in organisaties door de ook aandacht te schenken aan het informele leren. Dat kan door het invoeren van 70-20-10. Met 70:20:10 wordt de ratio tussen de verschillende manieren van leren uitgedrukt:

       70% = leren door te werken;

      20% = leren via coaching en feedback (=informeel leren);

      10% = leren via formele trainingen en cursussen (= formeel leren).

 

Formeel versus informeel leren

Om de verschillen tussen formeel en informeel leren te verwoorden, gebruikt Jay Cross als metafoor ‘de bus versus de fietser’. Bij het nemen van de bus, formeel leren, is er geen invloed op de bestemming anders dan de bus van keuze. Terwijl de fietser de mogelijkheid heeft om onderweg een andere route te kiezen of handige aanpassingen te kiezen (informeel leren). Meer weten?

Relevant en actueel

Binnen Evolva werkplekleren 3.0 vertrekt het informeel leren bij de aanwezige kennis op de werkvloer. En niet in het formele opleiding- of trainingsprogramma. De leerarrangementen en leerlijnen dienen voor het team relevant en actueel te zijn: voortkomend uit de werkelijke problemen, complexe en minder complexe, uit de dagelijkse arbeidspraktijk. De leerdoelen leiden we af uit het actuele optreden van het team en de wens om deze op onderdelen te verbeteren.

Evolva werkplekleren 3.0 combineert teamleren, informeel leren en digitaal leren samen.

Log in