Werkplekleren 3.0

Onderwijs en zorgpraktijk dichter bij elkaar

Binnen Evolva werkplekleren 3.0 brengen we onderwijs en de zorgpraktijk dichter bij elkaar. Toekomstgerichte leertechnologie, de virtuele leeromgeving genoemd, ondersteunt daarbij. Het verbindt medewerkers in teams met andere teams. Teams die werken aan dezelfde kennisproducten. Daarnaast faciliteert het bovendien het kunnen leren met moderne leertechnologieën. Met behulp van de leertechnologie van CSS Breda creëren we een virtuele leeromgeving met diverse applicaties rondom de participerende werkplekken. Een sprong naar de leertechnologie van de 21e eeuw.

Evolva werkplekleren 3.0 combineert teamleren, informeel leren en digitaal leren samen.

Log in