Werkplekleren 3.0

Samen leren ‘leren’ doen we stapsgewijs. We starten achtereenvolgens met de professionalisering van bestuurders, managers, werkplekleerexperts en teamleiders. Snel gevolgd door  de uitvoering van enkele leertrajecten met diverse teams vanuit de Evolva-deelnemers. Hierin komt werkplekleren 3.0 echt tot uitvoering in de praktijk.

 

Samen leren ‘leren’ doen we stapsgewijs. We starten achtereenvolgens met de professionalisering van bestuurders, managers, werkplekleerexperts en teamleiders. Snel gevolgd door  de uitvoering van enkele leertrajecten met diverse teams vanuit de Evolva-deelnemers. Hierin komt werkplekleren 3.0 echt tot uitvoering in de praktijk.

 

Eerste tranche

Ruim 100 medewerkers starten met eerste tranche leertrajecten

In mei 2015 start ruim 100 personen uit de deelnemende Evolva-organisaties met de uitvoering van het eerste tranche Evolva werkplekleren 3.0.  Met als thema ‘de nieuwe zorgpraktijk’.

Acht teams met elk vijftien deelnemers gaan samen werken, leren en creëren over de grenzen van de eigen organisatie heen én verbonden met alle Evolva-deelnemers. Met werkelijke problemen, complexe en minder complexe, uit de dagelijkse arbeidspraktijk als leerobject. 

Een goede voorbereiding: ontwerp en inrichting leertraject

Het leertraject wordt ontworpen en ingericht door de werkplekleerexperts in spé, met de teamleiders. Voorafgaand aan de uitvoering van een leertraject. Zij bepalen de precieze inhoud van het uiteindelijke leertraject. Binnen het thema ‘de nieuwe zorgpraktijk’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan o.a. de  rol van vrijwilligers en de rol van familie in de nieuwe zorg.

Start uitvoering

Een teamscan vormt de start van de uitvoering van het leertraject. Hiermee brengen we het competentieprofiel, het niveau kan per deelnemer verschillen, voor het leertraject in beeld.  Deelnemers vullen individueel ook nog een compententieprofiellijst in.

VirtualLearningCommunity

De acht team gaan vervolgens in de virtuele leeromgeving (VLO) aan de slag met het maken van de werkproducten. Werkproducten die door hun teamleiders en werkplekleerexperts voorafgaand zijn vastgesteld.  In de VLO brengen zij hun eigen praktijksituatie in, maken leer- en werkproducten, geven elkaar feedback, beargumenteren hun opvatting over de nieuwe zorg en doen mee aan de virtuele best practising.

Zelfbeoordeling

Op het eind van het leertraject vullen de deelnemers opnieuw de competentieprofiellijst. Hiermee maken ze een zelfbeoordeling die ze tijdens een zogenaamde assessmentbijeenkomst presenteren en onderbouwen.

De teamleiders/managers vullen ook opnieuw de teamscan in. Tijdens een gesprek met de werkplekleerexpert kijken ze samen of de teamprestaties inclusief het teamleervermogen zijn gegroeid. De deelnemer formuleert samen met de werkplekleerexpert zijn kracht- en ontwikkelbullits. De  teamleider/manager doet hetzelfde, maar dan voor zijn team.

Tweede tranche

  1.  thema tweede tranche

 Alfons en client SGL 714x342 jpg

De tweede tranche  van de uitvoering van werkplekleren 3.0 kent als centrale thema ‘de nieuwe zorgprofessional’.  Bijna 300 deelnemers starten naar verwachting in mei 2015. Het traject loopt door tot in september 2015.

Bijna 300 Evolva-deelnemers verspreid over 18 teams gaan aan de slag met zes leertrajecten. Van de deelnemende zorginstellingen Daelzicht, Pergamijn en SGL nemen dan zes teams met elk 15 medewerkers deel. Vanuit Cofely start ook een team en een speciaal organisatie overstijgend team van Kersten Hulpmiddelenspecialist.

De aanpak (vorm) van deze tranche is hetzelfde als in de eerste tranche. Maar de inhoud is anders. Mogelijke onderwerpen binnen het centrale thema ‘de nieuwe zorgprofessional’ zijn zelfsturende teams, persoonlijk leiderschap, meer regie en meer verantwoordelijkheden. Afhankelijk van datgene wat zich in hun eigen arbeidssituatie als aandachtspunt voordoet. Twee onderwerpen/thema’s op maat zijn voor Cofely en Kersten Revalidatie, waaronder het Slimme Bed

 

Log in