Werkplekleren 3.0

Hoe leren we in de 21e eeuw? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe slaan we de brug van theorie naar dagelijkse praktijk? Universele vragen die ook ten grondslag lagen aan het inrichten van de Daelzicht Academie. In dit e-book Anders leren Daelzicht wordt de achtergrond daarvan geschetst door middel van een zevental interviews.


Log in