Werkplekleren 3.0

Zorgorganisaties worstelen al decennialang met het vraagstuk van hun productiviteit. Maar een eigentijdse en nog onderbenutte manier om de productiviteit van zorgorganisaties te verbeteren is de kennisproductiviteit. Het CBS (2006) geeft aan dat er sprake is van een spectaculaire groei van het aantal kenniswerkers. Tegelijk vindt er een structurele onderbenutting plaats van hun kennispotentieel wat nadelig is voor het implementeren van nieuwe strategieën, samenwerking met anderen, implementeren van technologische innovaties, het levenslang leren en het benutten van de (denk)kracht van de grote aantallen medewerkers.

Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs

Duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers over de grenzen van de eigen zorgorganisatie heen, samen met excellent onderwijs passend bij de behoefte van de zorgpraktijk en bij de hedendaagse digitale wereld, zijn thema’s die bij uitstek over de grenzen van de eigen zorgorganisatie heen kunnen worden opgepakt.

Passende integrale oplossing

Evolva werkplekleren 3.0 is een passende integrale oplossing waarmee de kennisproductiviteit in de zorgorganisaties van de langdurige zorg meetbaar kan toenemen. Duizenden medewerkers van Daelzicht, Pergamijn en SGL zijn in hun dagelijks werk en thuis met het internet verbonden en produceren als collectief iedere dag opnieuw een grote hoeveelheid kennis c.q. oplossingen voor complexe en minder complexe problemen. Deze exponentiële groei in kennis stelt zorgorganisaties voor geheel nieuwe uitdagingen en kansen:

  • Op welke manieren kan de kennisproductie en kennisdeling via internet worden gemobiliseerd?
  • Welke kennis moet daarbij worden weerhouden, welke toegepast en gedeeld?
  • Hoe kan de kennisdeling effectief worden georganiseerd?
  • Welke kansen en beperkingen dienen zich aan als gebruik gemaakt wordt van virtuele leerlandschappen en hoe moeten die worden gemanaged?

Deze uitdagingen gelden niet alleen de kennisproductiviteit van zittende medewerkers in de zorgorganisaties; onderwijsinstellingen kennen dezelfde uitdaging. Studenten en stagiaires vinden het uitermate belangrijk en relevant dat de aangeboden theoretische kennis herkenbaar en toepasbaar is in hun werkpraktijk. Bovendien zijn studenten veel meer vertrouwd met internettechnologie, social media en het samen problemen oplossen via digitale forums.

Letterlijk samen meer kennis produceren en delen via een Virtueel Leerlandschap (VLS) is de kern van het project. Van werkplekken worden in het project onderwijsleersituaties gemaakt, die met internettechnologie met elkaar worden verbonden en ondersteund met vormen van social learning. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om ‘anytime, anywhere’ kennis te kunnen produceren en te delen. Door de samenwerking kunnen kennis, feedback, professionele consultatie en informatie d.m.v. werkplekleren 3.0 worden verzameld en gedeeld op een schaal die eerder voor onmogelijk gehouden werd. De toegankelijkheid tot de geproduceerde kennis wordt enorm verbeterd evenals de bereikbaarheid ervan voor zeer grote groepen medewerkers.

Log in