Basisfilosofie

     Groeiende kennismaatschappij en structurele onderbenutting kennisproductiviteit

     Praktijk is de beste leermeester

−770-20-10

     201. Start verkennende gesprekken zorgorganisaties

     10 deelnemende partijen zeggen medio 2014 ‘ja’ tegen Evolva werkplekleren 3.0

     Samen goed voor 4000 medewerkers (dit is alleen zorg)

     Ruim 400 deelnemers nemen komend jaar deel aan Evolva werkplekleren 3.0

     Verdeelt over XX teams met elk XXX deelnemers

Aan de slag met XX intensieve leertrajecten


Log in