Basisfilosofie

Zorg Techniek Onderwijs
Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs

Evolva werkplekleren 3.0: een duurzame samenwerking van drie zorgorganisaties, Pergamijn, Daelzicht en SGL met opleidingsinstituten en techniek-ondernemers.

Een samenwerking tussen zorg, onderwijs en techniek die keihard nodig is. De samenleving verandert. De zorg verandert mee. Daar weten zorgprofessionals alles van af. Het vraagt om een andere manier van kijken en werken maar ook om een andere manier van denken over leren c.q. bij- en nascholing. Die andere manier is werkplekleren 3.0.

Werkplekleren laat de klassieke vorm van leren,training in een schoolomgeving, los. Werkplekleren 3.0 is teamleren, informeel en digitaal leren tezamen. Op en vanuit de werksituaties. We brengen onderwijs en de zorgpraktijk dichter bij elkaar bracht en ondersteund door toekomstgerichte leertechnologie, de virtuele leeromgeving genoemd.

We kunnen we veel, héél véél van elkaar leren. Én samen weten we nog veel meer. Daarin zien wij, Daelzicht, Pergamijn en SGL, dan ook de grootste uitdaging en de beste manier om de veranderingen, de uitdaging in de zorg, aan te gaan: door het collectieve leervermogen zo optimaal mogelijk te benutten.

Evolva werkplekleren 3.0 helpt daarbij. Leren is werken, werken is leren. Het maakt ons veel wendbaarder voor en in de toekomst. Die toekomst hoeven we ons niet te kunnen voorstellen:  het samen werken en leren, iedere dag weer, maakt het ons mogelijk de dynamiek te omarmen. De mogelijkheden zijn legio met ieders creativiteit en vindingrijkheid.

Evolva werkplekleren 3.0: iedere dag samen werken, leren en creëren over de grenzen van de eigen organisatie heen én verbonden met alle Evolva-deelnemers.

Log in