• "Evolva" en "Coöperatie Verbinden Leiden"

    verbindend leiden

 

Lees meer

MeanderGroep

MeanderGroep Zuid-Limburg is de meest complete zorgaanbieder in Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Met bijna 5.000 werknemers verlenen dagelijks de zorg die nodig is. Met zo’n groot aantal medewerkers zijn we een van de grootste werkgevers in de regio. Jaarlijks helpen onze mensen meer dan 10.000 inwoners van Parkstad en Westelijke Mijnstreek. MeanderGroep Zuid-Limburg is weliswaar een grote zorgaanbieder, maar heeft zijn dienstverlening kleinschalig georganiseerd, onder andere via buurtgerichte teams voor thuiszorg en kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

Voor Meander ligt er de schone taak om het leren in de praktijk beter aan te sluiten bij de wensen van de medewerkers. Het doel is helder: kwalitatief goede zorg voor de klant. De organisatie Meander is er om het leren te faciliteren, maar de medewerker zelf bepaalt, binnen bepaalde kaders, hoe opleiden voor hem en zijn team eruit ziet. Tessa van Loo: “Dit is de visie van Meander als innovatieve organisatie die volop bezig is met zelfsturing. Hier past werkplekleren bij. De medewerker heeft zelf het stuur in handen en bepaalt wat er gebeurt ten aanzien van zijn leren.”

Meander beschikt over diverse leerafdelingen en is inmiddels ook afgestapt van veel klassikale vormen van scholing. Steeds vaker bereidt men nu de theorie thuis voor met behulp van e-learning. Vervolgens komen medewerkers bij elkaar om samen de praktijk te oefenen (al dan niet met een acteur). Voor veel scholingen staat immers oefenen in de praktijk centraal. Meander kan daarvoor terugvallen op zogenaamde kerngebruikers betreffende een bepaald onderwerp

Log in