Zorgtechniek Limburg

De sociale techneut in de zorg
Ton Pagen, programma manager ZTL

In toenemende mate zullen nieuwe technieken en digitale systemen een rol spelen in de Zorg. Zowel voor de zorgmedewerker als de zorgvrager zal dit gevolgen hebben. ZTL (Zorgtechniek Limburg) heeft deze uitdaging opgepakt en zet zich in voor een succesvolle implementatie van technologie in de zorg. Ze gingen aan de slag om bestaande MBO-zorgopleidingen aan te passen en een nieuwe te ontwikkelen, zoals de vorig jaar gestarte opleiding Zorgtechnicus. Ton Pagen vertelt openhartig over de “minnen en plussen” bij het ontwerpen van een nieuwe opleiding.

“We schrijven geen gigantische beleidsstukken; we doen vooral samen met het praktijkveld. Dat werkt. Gaandeweg ontdek je vanzelf waar je de eigen ideeën moet bijstellen. Want samenwerken met de beroepspraktijk is vooral ook leren loslaten van je oude vertrouwde ideeën over onderwijs en opleiden. De opleiding Zorgtechnicus hebben we binnen een jaar van nul tot het startpunt gebracht. Natuurlijk is hij nog niet helemaal klaar, maar terwijl de winkel open is bouwen we verder.” Dat zegt programmamanager Ton Pagen van Zorgtechniek Limburg (ZTL), Kenniscentrum voor technologie in de zorg. Zorgtechniek Limburg is een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV); een publiek-privaat samenwerkingsverband ter stimulering van technologische innovaties in het mbo-(zorg)onderwijs. In Zorgtechniek Limburg werken Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen, Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool en diverse grote zorginstellingen en (technologische) bedrijven samen. Op vraag van de beroepspraktijken werd de nieuwe opleiding tot technicus in de zorg opgezet.

We hebben de handschoen opgenomen en zijn met drie ROC’s begonnen met het ontwikkelen van specifieke lesmodules op basis van de vragen van die ziekenhuizen. Het ging bijvoorbeeld over elektronische patiënten dossiers, zorg op afstand, robotica en domotica. Ton Pagen: “Technologie is nu al niet meer weg te denken uit de zorg. Het is dus zaak om de mensen die ermee werken daar op een goede manier op voor te bereiden.” Vandaar dat niet alleen ROC-leerlingen worden bediend, ook zittend zorgpersoneel behoort tot de ZTL-doelgroep en dat geldt zowel voor beleidsmakende managers als praktiserende zorgprofessionals.

De volledig nieuwe opleiding Zorgtechnicus is een technische opleiding maar met veel aandacht voor communicatieve vaardigheden en kennis van zorgaspecten. “Een opleiding tot ‘sociaal techneut’, zeg maar, een technicus die de taal van de zorg spreekt”. Waar het heen gaat met technologie is moeilijk te voorspellen. De ontwikkelingen, zowel de technische als de digitale, gaan snel. Ook wat de gevolgen zijn voor zorgmedewerkers zal de tijd leren. Zeker is dat nieuwe vaardigheden worden vereist. “Ze zullen echt moeten leren omgaan met de techniek, maar datzelfde gaat natuurlijk ook op voor cliënten. De knoppenangst moet weg. Zorgorganisaties gaven aan meer en meer behoefte te hebben aan technologisch onderlegd personeel dat de zorgprofessionals helpt met vragen rondom implementatie van nieuwe technologie, en dan zit je direct op de werkvloer.

Hoe worden de technologische ontwikkelingen daar ontvangen? “Iedereen snapt dat er veel technologie aan zit te komen en dat die veel voordelen met zich meebrengt. Anderzijds heerst er ook nog wel enige reserve. Word ik straks vervangen door een robot? Die ideeën worden door de zorgtechnicus serieus genomen. Dus ze hebben geleerd om aan de slag te gaan met acceptatie en adoptie van technologie in de zorgpraktijk. Daarin voorzien we met onze ZTL-modules. Als spil in de driehoek onderwijs, organisaties en bedrijfsleven brengen onze docenten en studenten vragen en antwoorden vanuit die verschillende beroepspraktijken weer samen. Die structurele en duurzame samenwerking tussen beroepspraktijk en onderwijs zijn absoluut noodzakelijk, aldus Tom Pagen. De uitdagingen zijn enorm en geen van beide sectoren is apart in staat om goede opleidingsprogramma’s hiervoor te ontwerpen. Het grote belang van een living lab als ontmoetingsplek en voor het verspreiden van informatie spreekt dan ook voor zich.

download de powerpoint presentatie

Log in