Kennisnetwerk

Kennisnetwerk

MeanderGroep Zuid Limburg : on tour met de leerbus

In gesprek met Tim Meertens, Manager HR-Services, MeanderGroep Zuid Limburg

Vanuit “MeanderLeren”, de opleidingstak van de Meandergroep worden er met de leerbus op de locaties zelf leeractiviteiten georganiseerd voor en op verzoek van de medewerkers van de zorgteams. In afstemming tussen de zorgteams en de leerexperts worden de leeronderwerpen besproken. De leerbus is een initiatief van de afdeling MeanderLeren en is er gekomen door goed te luisteren naar de medewerkers en om out of the box te durven te denken. Overigens dit out of the box denken wordt ook gestimuleerd en gewaardeerd door ons bestuur en management. In het verleden moesten de medewerkers van de  Meandergroep voor alle vormen van bij- en nascholing naar het hoofdkantoor komen. Daar was de opleidingsafdeling en het skills lab gehuisvest. Hier gebeurde ook met name de opvolging en controle van het correct uitvoeren van de risicovolle en voorbehouden handelingen. Naar het hoofdkantoor moeten komen was niet erg efficiënt en werd niet gezien als een ideale leeromgeving. Met de leerbus komt de school nu als het ware naar de werkplek toe.

Lees meer: MeanderGroep Zuid Limburg : on tour met de leerbus

SGL Leerhuis Aan de Pas

Aan de pas

Aan de Pas in Bunde, een locatie van zorgorganisatie SGL, behaalde onlangs het Evolva-keurmerk én werd uitgeroepen tot beste leerbedrijf voor mbo-studenten in de sector zorg, welzijn en sport in de provincie Limburg. Op 13 juli maakte Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dat bekend tijdens een feestelijke zitting in het zorgcentrum zelf. De opzet van het leerbedrijf en de resultaten daarvan zijn aanleiding geweest om SGL deze prijs toe te kennen. Aan de Pas gaat ook door naar de landelijke verkiezing voor beste leerbedrijf, die op 19 november zal plaatsvinden.

Lees meer: SGL Leerhuis Aan de Pas

Team Welzijn van Gilde Opleidingen in Venray

Janske Castelijns, docent en projectleider HILL bij Gilde Opleidingen
Janske Castelijns

jolanda reinders
Jolanda Rijnders

Op weg naar een nieuwe feedback cultuur, zo luidt het professionaliseringstraject dat team Welzijn van Gilde Opleidingen in Venray de afgelopen vier maanden vol overgave heeft doorlopen. Tijdens het traject heeft het team geleerd welke kennis, attitude en vaardigheden nodig zijn om leerbevorderende feedback te geven. Het bijzondere was dat negen teamleden het gehele traject zelf ontworpen en geïmplementeerd hebben op basis van praktijkgericht onderzoek. Daarmee werden de docenten zelf ook weer lerenden en namen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen leerresultaat. De professionalisering heeft plaatsgevonden binnen de context van High Impact Learning that Lasts (HILL), het onderwijsmodel waarmee team Welzijn als pilotlocatie haar onderwijs innoveert en toekomstbestendig maakt. Binnen het HILL-model is een feedbackcultuur essentieel en zijn docent-, self- en peerfeedback vanzelfsprekendheden. Niet alleen op studentniveau, maar ook op teamniveau.

Lees meer: Team Welzijn van Gilde Opleidingen in Venray

Zorgtechniek Limburg

De sociale techneut in de zorg
Ton Pagen, programma manager ZTL

In toenemende mate zullen nieuwe technieken en digitale systemen een rol spelen in de Zorg. Zowel voor de zorgmedewerker als de zorgvrager zal dit gevolgen hebben. ZTL (Zorgtechniek Limburg) heeft deze uitdaging opgepakt en zet zich in voor een succesvolle implementatie van technologie in de zorg. Ze gingen aan de slag om bestaande MBO-zorgopleidingen aan te passen en een nieuwe te ontwikkelen, zoals de vorig jaar gestarte opleiding Zorgtechnicus. Ton Pagen vertelt openhartig over de “minnen en plussen” bij het ontwerpen van een nieuwe opleiding.

Lees meer: Zorgtechniek Limburg

SLOW bij stichting Radar

Vanuit Radar werken we met z’n allen aan een prachtige opdracht. Dat doen we met hart en ziel. Daarmee zijn we echt van betekenis. Dat gaat niet vanzelf. Leren en verbeteren gaat met vallen en opstaan. Dat betekent dat we steeds onderweg zijn: trots op wat we bereikt hebben, op zoek naar wat beter kan en vol ambitie om in onze ontwikkeling te groeien. Dat wil ik delen, zodat we zo elkaar nog meer stimuleren. Om te zorgen dat iedereen ertoe doet en we elkaars kracht versterken.

Dat is de boodschap die Frans Wilms, bestuurder bij stichting Radar voor ons had tijdens de netwerkbijeenkomst op 28 febrtuari. Met veel enthousiasme en passie deelden Evi Steinbusch, hoofd HR en Sylvia Fey, loopbaan coach hun ervaringen met het SLOW-programma. Samen Lerend Op Weg.

Lees meer: SLOW bij stichting Radar

de SIM-LeerWerkFabriek

Bedrijven in de procesindustrie maken zich zorgen over de verwachte uitstroom van gekwalificeerde medewerkers omdat deze veelal ouder zijn dan 55+. Bovendien hebben ook zij, door de krapte op de arbeidsmarkt, problemen met het invullen van vacatures. Vandaar dat de SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) start met het zelf opleiden van mensen waarbij extra ingezet wordt op de beroepspraktijkvorming. Aan het woord zijn Sonja Demandt, directeur Parkmanagement BV/Secretaris LWV en Lou Fredrix, Partner binnen TRIGOS  Support.

Lees meer: de SIM-LeerWerkFabriek

Vekoma Rides Achtbaanschool te Vlodrop

“De aanleiding tot het opzetten van een eigen achtbaanschool is de aanstaande ‘braindrain’,” aldus Yvonne Paulussen, Director of Change van Vekoma Rides. Binnen nu en een paar jaar verlaten veel ervaren medewerkers het bedrijf, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hoog tijd dus voor een slim plan om te voorkomen dat jaren kennis en ervaring verloren gaan. Er dreigt vooral een tekort aan zogenaamde tracksupervisors: ervaren medewerkers die tijdens de bouw van de achtbaan ter plaatse, vaak in het buitenland aanwezig zijn. Ze zien toe op het werk van de onderaannemer en zorgen, daar waar nodig, voor tijdige en juiste correcties.

Lees meer: Vekoma Rides Achtbaanschool te Vlodrop

Zuyd Hogeschool: De leergang experts werkplekleren

Giel Vaessen, manager bij Zuyd Hogeschool

Giel Vaesen over de eerste impressies met de nieuwe leergang experts werkplekleren:

“Een gezamenlijke ontdekkingsreis om samen vorm en inhoud te geven aan deze leergang. Zuyd participeert al vanaf het eerste uur in het Evolva-project. Werkplekleren biedt immers veel meer mogelijkheden tot echte gedragsverandering dan wanneer je mensen uit hun werkprocessen haalt en ze los van hun werk traint en of kennis aandraagt in een school.”

Lees meer: Zuyd Hogeschool: De leergang experts werkplekleren

Zelforganiserende teams bij Rubicon Jeugdzorg

Teamcoaches

Bij Rubicon Jeugdzorg werken ze sinds twee jaar met zelforganiserende teams: leren op de werkplek en leren door te doen. Een zelforganiserend team bestaat uit ongeveer tien medewerkers die alle vragen van de klanten bedienen. Dat betekent dat ze integraal, vakoverstijgend en breed moeten kunnen kijken. De vragen van de klanten zijn immers niet in afgebakende hokjes te stoppen. Annemarie van Kruijssen is clusterleider ambulant/pleegzorg en geeft leiding aan vijf van zulke regionale zelfsturende teams en daarnaast aan een specialistisch team rondom seksueel misbruik. Zij vertelt over haar ervaringen met zelforganiserende teams.

Lees meer: Zelforganiserende teams bij Rubicon Jeugdzorg

Log in