Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

De kern van Evolva, "Evolva werkplekleren 3.0",  is de duurzame samenwerking van zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers. Iedere dag werken, leren en creëren we samen. De eigen werkplek is onze leeromgeving. Met werkelijke problemen, complexe en minder complexe, uit de dagelijkse arbeidspraktijk. Kennisdelen is de kern van onze verbinding. En dat over de grenzen van de eigen organisatie heen én verbonden met alle Evolva-deelnemers. Het maakt ons veel wendbaarder voor en in de toekomst.

Wij zijn SGL, Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool, Zorg aan Zet, Fontys, Meandergroep, Levanto, Radar, SIM Leer Werk Fabriek en Zorg & Co. Met ondersteuning van de Provincie Limburg, in het kader van de Human Capital Agenda Zorg.

De het werk verandert

De duurzame samenwerking tussen zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers is een samenwerking die keihard nodig is. De samenleving verandert. Werken en leren verandert mee. Daar weten onze professionals alles van af. Het vraagt om een andere manier van kijken en werken. Maar ook om een andere manier van denken over leren c.q. bij- en nascholing. Die andere manier is werkplekleren 3.0. Onderwijs en de werkpraktijk brengen we dichter bij elkaar. Toekomstgerichte leertechnologie, de virtuele leeromgeving genoemd, ondersteunt daarbij.

Wendbaarder in de toekomst

Door samen te werken over de grenzen van de eigen organisaties heen, kunnen we samen nieuwe kennis produceren, toepassen en delen. We kunnen veel, héél véél van elkaar leren. Én samen weten zorg, techniek en onderwijs nog veel meer. Daarin zien wij dan ook de grootste uitdaging en de beste manier om de veranderingen, waaronder de uitdaging in de zorg, aan te gaan. Evolva werkplekleren 3.0 helpt daarbij door het collectieve leervermogen zo optimaal mogelijk te benutten. Leren is werken, werken is leren. Het maakt ons veel wendbaarder voor en in de toekomst. De mogelijkheden zijn legio met ieders creativiteit en vindingrijkheid is nodig.

Samen leren ‘leren’

We gaan met name in een virtuele leeromgeving samenwerken. Over de grenzen van de eigen organisaties heen én verbonden met alle Evolva-deelnemers. Zo kunnen we samen, tijd en plaats onafhankelijk, nog meer nieuwe kennis produceren, toepassen en delen. We kunnen veel, héél véél van elkaar leren.

Deze manier van leren, werkplekleren 3.0,  is voor het overgrote deel van ons allen nieuw. We gaan dit dan ook samen leren ‘leren’. Gewoon door te doen. Het geeft grip op je eigen werk, op je eigen leren, je eigen ontwikkeling én dat van je team waarvan je deel uitmaakt. We beseffen ons terdege dat het een inspanning vraagt om leren en werken effectief met elkaar te verbinden. Maar we weten ook dat ieders inspanningen er voor zorgen dat de verbeteringen, veranderingen snel zichtbaar, voelbaar en merkbaar zijn.

Kennis als kern van verbinding

Ruim 10000 medewerkers van de Evolva partners zijn in hun dagelijks werk en thuis met het internet verbonden. Ze produceren als collectief iedere dag opnieuw een grote hoeveelheid kennis c.q. oplossingen voor complexe en minder complexe problemen. Deze exponentiële groei in kennis stelt organisaties voor geheel nieuwe uitdagingen en kansen. Wij zien ‘Werkplekleren 3.0’ als een passende integrale oplossing. Iedereen brengt zijn eigen specifieke kennis, ervaring en ideeën mee.

Evolva werkplekleren 3.0: iedere dag samen werken, leren en creëren.

Lees ook de blogs van onder andere de zorg- en onderwijsbestuurders Leon Poels, Frits Benjamins en Jan Valkenborgh.

Log in